Vol394嫩模何嘉颖私房床上性感白衬衣配无内黑丝裤袜极致魅惑写真93P何嘉颖画语界

Vol394嫩模何嘉颖私房床上性感白衬衣配无内黑丝裤袜极致魅惑写真93P何嘉颖画语界

今彭城、海盐、杭州、雍州、绛州、华州皆有,四月采叶,七月采茎,阴干用之。其有纯热发疟或蕴热内实之证,投以常山。

涌吐风痰最快,方用米醋煮真鸭嘴,胆矾末醋调,探吐胶痰即瘥。故服之必大便作泻,使邪从下而出也。

按∶升麻属阳性升,力能扶助阳气,捍御阴邪,故于淋带泻痢脱肛方用之,取其升举清阳于上也。 又鼻血上行者加入四物汤。

青者入肝,黄者入脾,黑者入肾,总取治崩利水之功,各随其色而发明炉甘石得金银之气而成,专入阳明经而燥湿热,目病为要药。  同芎、当归则和营散血。

发明草龙胆苦寒沉降,主肝经邪热,下焦湿热,酒瘅黄肿,目病赤肿,瘀肉,小儿肝气,去肠中小虫。以水空煎候熟极煮药,名清浆水,取其下趋不至上涌也。

发明良姜辛热纯阳,上升入足阳明、太阴二经。 发明良姜辛热纯阳,上升入足阳明、太阴二经。

Leave a Reply